Tiger Law Office

Tiger Law Office
+38 (044) 220-28-89 +38 (097) 716-95-94 Контактная информация

Арбітражний керуючий – це особа, через яку здійснюється зв’язок між сторонами, господарським судом та іншими учасниками у справі про банкрутство.

19.01.2013 р. набрав чинності Закон України № 4212-VI, яким у новій редакції викладено Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі – «ЗУ «Про відновлення…»)

ст. 1 даного закону арбітражний керуючий — фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Слід зазначити, що до внесених змін визначення «арбітражний керуючий» мало дещо іншу форму: «арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) — фізична особа, яка має ліцензію, видану в установленому законодавством порядку, та діє на підставі ухвали господарського суду».

Розділом VIIІ ЗУ «Про відновлення…» визначено основні вимоги до арбітражного керуючого,обмеження щодо здійснення його діяльності, права та обов’язки, відповідальність та порядок накладення дисциплінарних стягнень тощо.

Отже, ст. 97 встановлено наступні вимоги до арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора):

Окрім того, На підприємствах, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) повинен мати допуск до державної таємниці, а в разі його відсутності — отримати такий допуск у встановленому законодавством порядку.

Водночас законом визначено, що не може бути арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) особа:

Згідно з вимогами Закону арбітражний керуючий повинен мати посвідчення та печатку, опис і порядок використання яких встановлює державний орган з питань банкрутства.

Так, наказом Міністерства юстиції України № 1635/5 від 07.11.2012 року затверджено описи і порядок використання посвідчення і печатки арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Згідно з даним наказом посвідчення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) є офіційним документом, який засвідчує особу та підтверджує встановлені повноваження власника посвідчення.

Замовлення виготовлення бланків посвідчення, їх заповнення та видача здійснюються Міністерством юстиції України. Посвідчення видаються безкоштовно одночасно з видачею свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та заміною ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) на свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Замовлення і виготовлення печатки здійснюються арбітражним керуючим.

Опис печатки:

Печатка арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (далі — печатка) має форму кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком шириною1 мм.

Під подвійним бортиком зліва направо інверсним шрифтом розміщується напис, який містить текст: «Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор)». Нижче зазначаються прізвище, ім’я та по батькові арбітражного керуючого.

Складові цього напису розділяються семикутними зірочками.

У центрі печатки розміщується зображення малого Державного Герба України у вигляді геральдичного тризуба Володимира Великого, яке обрамляється колом діаметром 23 мм (товщина лінії — 0,1 мм).

На полі між зовнішнім обрамленням і обрамленням малого Державного Герба України зліва направо по колу одним або двома рядками центровим способом розміщуються у центрі печатки номер, дата та ким видано свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Для підвищення рівня захищеності вільна від зображення частина кола заповнюється складним малюнком. Вільна від зображення частина кола між бортиком і написом на зовнішньому колі заповнюється захисним растровим зображенням.

Печатка виготовляється з гуми.

Для печатки використовується штемпельна фарба синього кольору.

Опис посвідчення:

Посвідчення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (далі — посвідчення) має форму книжки (двох половинок, які згинаються у найменшому по довжині місці, утворюючи два рівних з’єднаних прямокутники) розміром (у складеному вигляді) 95 х 65 мм, обтягнутої з двох зовнішніх сторін шкірозамінником темно-синього кольору.

На лицьовому боці обкладинки у центрі вміщене зображення малого Державного Герба України у вигляді геральдичного тризуба Володимира Великого, який обведений замкнутою лінією срібного кольору та виконаний методом тиснення.

Нижче зазначеного напису по центру вміщений напис: «Посвідчення», який виконаний методом тиснення.

На внутрішній стороні першої сторінки по центру вміщено напис:

«Посвідчення № ____

арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)».

Нижче зазначаються прізвище, ім’я та по батькові арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

На внутрішній стороні другої сторінки в лівому верхньому куті розміщується фотокартка власника посвідчення розміром 40 х 30 мм.

У правому верхньому куті зазначаються, ким видано посвідчення, дата видачі посвідчення.

Нижче зазначаються номер і дата видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Посвідчення заповнюється рукописним способом працівником структурного підрозділу Мін’юсту України, який забезпечує реалізацію повноважень державного органу з питань банкрутства.

Посвідчення підписується заступником Міністра юстиції відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Підпис заступника Міністра юстиції і фотокартка власника посвідчення скріплюються гербовою печаткою Мін’юсту України.

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) повинен один раз на два роки підвищувати кваліфікацію в порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.

Права та обов’язки арбітражного керуючого визначені ст. 98 ЗУ «Про відновлення …»

ПРАВА ОБОВ’ЯЗКИ

1) звертатися до господарського суду у випадках, передбачених цим Законом;

2) скликати збори і комітет кредиторів та брати в них участь з правом дорадчого голосу;

3) отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Законом;

4) залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їхньої діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Законом чи угодою з кредиторами;

5) запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою;

6) отримувати інформацію з державних реєстрів шляхом направлення офіційних запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру;

7) подавати до господарського суду заяву про дострокове припинення своїх повноважень;

8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом.

1) неухильно дотримуватися вимог законодавства;

2) здійснювати заходи щодо захисту майна боржника;

3) аналізувати фінансову, господарську, інвестиційну та іншу діяльність боржника, його становище на ринках та надавати результати таких аналізів господарському суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію;

4) подавати відомості, документи та інформацію щодо діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у порядку, встановленому законодавством;

5) створювати умови для проведення перевірки додержання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) вимог законодавства;

6) здійснювати заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці відповідно до встановлених законодавством вимог;

7) у порядку, встановленому законодавством, надавати державному органу з питань банкрутства інформацію, необхідну для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

8) надсилати органам внутрішніх справ чи органам прокуратури повідомлення про факти порушення законності, виявлені в діяльності працівників підприємств та організацій, що містять ознаки дії (бездіяльності), переслідуваної у кримінальному чи адміністративному порядку;

9) виконувати інші повноваження, передбачені законодавством про банкрутство

10) забороняється розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв’язку з його діяльністю, і використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

 

Під час здійснення своїх повноважень арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) є незалежним (ст. 99 Закону).

Діяльність арбітражного керуючого спрямована на відновлення платоспроможності боржника, а у випадку неможливості цього зробити – основна функція арбітражного керуючого (ліквідатора) – це організація здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечення задоволення вимог кредиторів відповідно до судового рішення господарського суду у встановленому цим Законом порядку.

Арбітражний керуючий повинен відповідати не лише тим вимогам, що прописані буквою закону, а й володіти такими якостями як освіченість, цілеспрямованість, толерантність, ерудованість, вміння знаходити компроміси. Це особа, яка по своїй суті є незалежної ні від сторони кредитора, ні від сторони боржника, ні від суду. Він виконує свої обов’язки на основі та в межах законодавства України.